Over Hans Fredrix

Ik ben opgeleid als leraar basisonderwijs en heb onderwijservaring in het praktijkonderwijs. Tijdens een stage kwam ik terecht in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Al snel merkte ik dat daar mijn hart meer lag. Daarom heb ik de opleiding Z-verpleegkundige gevolgd en 21 jaar ervaring in de verstandelijk gehandicaptenzorg als Z-verpleegkundige. Daarnaast werkte ik vier jaar als jobcoach en acquisiteur bij een jobcoachorganisatie waar ik twee Post-HBO opleidingen volgde op het gebied van werkgeversbenadering en trajectbegeleiding.

Mensen begeleiden naar een werkplek heeft me veel voldoening gegeven. Om mezelf breder te ontwikkelen koos ik na vier jaar voor een baan bij MEE Noord- en Midden-Limburg en later MEE Zuid-Limburg waar ik nog steeds werkzaam ben als consulent arbeid. Bij MEE kwam ik aanraking met de training Brug naar Werk, waarbij ik alle ervaringen optimaal kon combineren, als een vis in het water dus.

Graag wil ik in het ondersteuningsteam van deze training mijn bijdrage leveren aan het in stand houden en optimaliseren van Brug naar Werk. In het verleden ben ik ook als trainer enkele jaren betrokken geweest bij de kwaliteitsbewaking en doorontwikkeling van training.

Hans Fredrix
Hans Fredrix
Specialist training A en B