Over Sanne Verdonck

Beweging, groei, inspiratie en zo veel mogelijk kansen verzilveren. Deze kernwaarden lopen als een rode draad door de keuzes die ik tot nu toe op het gebied van werk en opleiding heb gemaakt. Tijdens en na mijn studie Creatieve Therapie Drama heb ik met uiteenlopende doelgroepen en in verschillende organisaties gewerkt. Daar heb ik geleerd en gezien hoe waardevol het is om doelgericht te werk te gaan en dromen waar te maken, maar ook hoe hard dat soms werken is.

Ik wilde mijn kennis al gauw verbreden en ben daarom Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen gaan studeren. Deze opleiding heeft mij meer bewust gemaakt van sociaal-maatschappelijke structuren en hoe die van invloed kunnen zijn op persoonlijk functioneren.

Daarom ben ik ook zo blij dat ik betrokken ben geraakt bij training Brug naar Werk, waar ik mee mag denken over met name de inzet van (rollen)spellen bij de training en (ondersteunende) materialen mag redigeren. Want in mijn ogen helpt training Brug naar Werk deelnemers om te groeien. Om hún kansen te verzilveren.

Sanne Verdonck
Sanne Verdonck
Educatieve ondersteuning en corrector