Certificering

Brug naar Werk gecertificeerd of niet?
16.04.2014 - 14:42

De training Brug naar Werk is met zorg samengesteld. We blijven voortdurend werken aan de ontwikkeling van ons product, daar hechten we veel waarde aan. Op alle materialen van Brug naar Werk berusten copyrights. Daarnaast is training Brug naar Werk een geregistreerde merknaam (®).
In onderstaande tekst leest u meer over hoe u kunt controleren of een organisatie gebruik maakt van de officiële Brug naar Werk training en welke maatregelen wij treffen.
 

Waaraan voldoet een officieel geregistreerde Brug naar Werk trainingslocatie?
18.01.2016 - 19:32
Logo BnW

De training Brug naar Werk wordt altijd verzorgd door professionals die door het Centraal Coördinatie Punt (CCP) Training Brug naar Werk gecertificeerd zijn en werkzaam zijn binnen erkende organisaties zoals (speciaal) onderwijs-, zorginstellingen en wsw bedrijven.
Uitsluitend organisaties met een Brug naar Werk-licentie mogen de Brug naar Werk training aanbieden aan hun leerlingen, cliënten en medewerkers. Voortaan 'deelnemers' genoemd.
 
TOETSING
Uitsluitend gecertificeerde Brug naar Werk trainers zijn bevoegd om de toetsen van alle modules en het eindgesprek (examen) te beoordelen. Dit gaat volgens vastgestelde normering en onder supervisie van en steekproefsgewijze controle door het CCP.
Hiermee garandeert Brug naar Werk de kwaliteit en uniformiteit in de landelijke toepassing van de training op alle geregistreerde locaties.

 

Officiële Brug naar Werk documenten vanaf oktober 2013.
16.04.2014 - 14:40
 
00:00

Om het videovenster te vergroten klikt u op de rechthoek, rechts naast de volumeregelaar.

Gedurende alle trainingstrajecten worden er officiële Brug naar Werk certificaten en getuigschriften afgegeven door het CCP.
Bij een voldoende voor het eindgesprek, ook wel examen genoemd, ontvangt de deelnemer het Brug naar Werk diploma.
Wanner de deelnemer ook na de herkansing onvoldoende scoort bij het eindgesprek ontvangt hij of zij een afsluitend getuigschrift.

◼︎ Het papier van een certificaat/getuigschrift/diploma/afsluitend getuigschrift bevat diverse kleurnuances en
     'watermerken' die wegvallen of vervagen bij het kopiëren; 

◼︎ Ieder certificaat/getuigschrift/diploma heeft een uniek registratienummer dat bekend is bij het CCP; 

◼︎ Alle Brug naar Werk waardedocumenten zijn op de vóór- en achterzijde gecodeerd.

Bekijk de voorbeelden van de officiele Brug naar Werk waardedocumenten in bovenstaand filmpje.
(De namen op de documenten in het filmpje zijn gefingeerd.) 

Ontvangt de deelnemer geen certificaten en/of getuigschriften of ziet het document er anders uit dan in het filmpje "Officiële Brug naar Werk documenten vanaf oktober 2013" en/of ontbreken er beveiligingscodes en/of is de 'achtergrond' van het waardepapier niet zichtbaar, dan is er géén sprake van een geregistreerd Brug naar Werk trainingstraject. Het CCP distantieert zich hiervan.
 

Brug naar Werk waardedocumenten vóór oktober 2013.
16.04.2014 - 14:40

Vanaf oktober 2013 is de layout van alle Brug naar Werk certificaten, getuigschriften, diploma’s en afsluitende getuigschriften veranderd.
Wanneer de deelnemer vóór die tijd heeft deelgenomen aan de training dan zal zijn of haar Brug naar Werk certificaat, getuigschrift of diploma er anders uitzien als de documenten in het filmpje "Brug naar Werk documenten vanaf oktober 2013".
Uiteraard zijn ook die documenten officieel en gecodeerd, maar worden deze vanaf oktober 2013 niet meer in de 'oude' layout uitgegeven door het CCP.
Heeft u registratievragen over een eerder afgegeven certificaat, getuigschrift, diploma of afsluitend getuigschrift, neem dan gerust contact met ons op. Klik hier voor de contactinformatie.
 

Onrechtmatig gebruik door niet Brug naar Werk erkende organisaties!
16.04.2014 - 14:38
BnW geregistreerde merknaam

De Training Brug naar Werk is een officiële geregistreerde merknaam (®) en op alle Brug naar Werk materialen en diensten berusten copyrights. Deze mogen dus niet zonder toestemming en licentie gebruikt worden. 
Door de toenemende bekendheid van de training vernemen we dat er organisaties zijn die onrechtmatig gebruik maken van de naam ”Training Brug naar Werk”. In gesprekken, school- en/of productgidsen worden door betreffende organisaties onterecht (en oneerlijk!) vermeldt dat zij de training Brug naar Werk aanbieden. Buiten het feit het ongeoorloofd gebruik wettelijk verboden is, is dit zeer misleidend voor deelnemers, hun ouders en/of familie.

Door betreffende organisaties wordt illegaal meegelift op de kwaliteit en naamsbekendheid van training Brug naar Werk en bijbehorende diensten, zonder aan enige eis (o.a. normering) te voldoen. Wij willen u om verschillende redenen hierop attenderen: ten eerste staat Brug naar Werk voor (controleerbare) kwaliteit, ten tweede willen wij de officieel geregistreerde Brug naar Werk trainingslocaties met actuele lesgroepen beschermen en ten derde is het ongeoorloofd gebruik van training Brug naar Werk juridisch verboden. Het Centraal Coördinatie Punt gaat dit misbruik actief aanpakken.

Let op!

Deze organisaties zijn niet geregistreerd bij het Centraal Coördinatie Punt Training Brug naar Werk (CCP) en bieden een fake "Brug naar Werk" training aan. 

Laat u dus niets wijs maken!
 

Het is eenvoudig echt van fake te onderscheiden.
28.04.2014 - 14:27
Fake Brug naar Werk locaties

Om te verifiëren of uw familielid, cliënt , leerling of medewerker deelneemt aan de officiële training Brug naar Werk, geven we hier enkele kenmerken waaraan u de echte training eenvoudig kunt herkennen.
Alle vier de kenmerken moeten te allen tijde van toepassing zijn. Stel bijvoorbeeld dat een trainer u wel de trainerscode kan laten zien, maar de deelname van de leerling, client, medewerker niet geregistreerd staat bij het CCP, dan is er geen sprake van de officiële Brug naar Werk training. 

1. Een gecertificeerde Brug naar Werk trainer heeft altijd een unieke trainerscode die door het CCP is afgegeven.
 Deze kan iedere trainer u laten zien en u kunt de code indien wenselijk zelf checken bij het CCP;

2. Een deelnemer (leerling, cliënt of medewerker) wordt voor aanvang van de officiële training altijd geregistreerd bij het
 Centraal Coördinatie Punt Training Brug naar Werk. Geen registratie = geen formele training! Ook hiervoor kunt u terecht bij het CCP;

3. Op alle locaties ontvangen deelnemers geregistreerde certificaten, getuigschriften en diploma’s.
 Volgt de deelnemer de training zonder de bijbehorende officiële Brug naar Werk certificaten en/of getuigschrift
 te ontvangen (zoals te zien in het filmpje "Officiële Brug naar Werk documenten vanaf oktober 2013"), dan is er geen sprake van de officiele training. Dit behoort namelijk standaard tot het Brug naar Werk
 product voor alle trainingslocaties. Let op: het is wel mogelijk dat de trainingslocatie deze documenten pas verstrekt aan het einde van het gehele trainingstraject. In dat geval moet de trainingslocatie u wel de reeds behaalde documenten kunnen laten zien;

4. De door het CCP afgegeven officiële Brug naar Werk certificaten, getuigschriften en diploma’s kunt u herkenen
 aan diverse beveiligingen en diverse coderingen op de voor- en achterzijde van de documenten. Aan de hand van die gegevens kunnen wij traceren of het om de echte training Brug naar Werk gaat.
 

Bel ons voor informatie of verificatie.
16.04.2014 - 14:32
Informatie & Verificatie

Wenst u meer informatie of twijfelt u na het lezen van bovenstaande informatie of uw familielid, cliënt, leerling of medewerker deelneemt aan de officiële Training Brug naar Werk, neem dan a.u.b. contact met ons op. Wij zoeken het snel voor u uit.
Waneer u werkzaam bent binnen een onderwijs-, zorginstelling of wsw bedrijf en u wilt graag gebruik wilt maken van de officiële training Brug naar Werk binnen uw organisatie, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00u. tot 17.00u. op telefoonnummer: 077 711 0 331.
Via het contactformulier kunt u ons ook een email sturen.
(I.v.m. spam robots op het internet, vindt u geen emailadres op onze website.)