Informatie

Brug naar Werk Spel

Training Brug naar Werk is een officieel erkende onderwijsinstelling.
De training voldoet aan de kwaliteitscode voor onderwijsinstellingen en is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en is geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland.
De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). 

Kennismaking met training Brug naar Werk.
Een baan op de reguliere arbeidsmarkt, dat is de wens van veel mensen met een arbeidsbeperking. Brug naar Werk is speciaal ontwikkeld voor mensen met een arbeidsbeperking die graag goed voorbereid aan het werk willen. De training is zeker ook geschikt voor mensen die al aan het werk zijn en extra ondersteuning willen om beter te functioneren op de werkplek.

Wat komt er zoal aan bod tijdens de training?
Binnen de training wordt gewerkt in modules. De deelnemer krijgt antwoord op vragen als:

  • Welke vaardigheden heb ik en welke kan ik verbeteren (sociale vaardigheden)?
  • Welke houding en welk gedrag wordt van mij verwacht op mijn werkplek (arbeidshouding)?
  • Is lichamelijke verzorging ook voor m’n werk belangrijk?
  • Wie ben ik, wat wil ik graag worden en welk werk past bij mij?

De deelnemer krijgt tijdens de training een reëel zicht op zijn eigen mogelijkheden en hoe deze optimaal te benutten bij het verkrijgen en/of het uitbreiden van werk.

Training in een groep en toch individueel...
De training wordt meestal verzorgd in een groep van 4 tot 10 deelnemers. Binnen het groepsproces wordt de training zeer individueel gericht, door afstemming tussen de deelnemer en zijn werkplek en/of begeleiding. Tijdens de lessen, maar ook thuis (en eventueel op de werkplek) worden allerlei op de praktijkgerichte oefeningen gedaan. De training is ook zeker geschikt om individueel te volgen.

Doel van de training Brug naar Werk
•  Deelnemers (sociale) vaardigheden te laten ontwikkelen en/of verfijnen met als doel een werkplek te verkrijgen of te
    behouden;
•  Deelnemers inzicht te geven in hun mogelijkheden, deze verder te ontplooien en optimaal te benutten bij het verkrijgen en/of
    uitbreiden van hun werk;
•  Deelnemers adequater laten omgaan met anderen, met name in arbeidssituaties.

Brug naar Werk

Kiest u voor modules of een volledig training?
De training wordt één keer per week verzorgd door een speciaal opgeleide en gecertificeerde Brug naar Werk trainer.
Naast het volgen van de volledige training door de deelnemer is het ook mogelijk één of meerdere modules te volgen.
Het type en aantal gekozen modules bepaalt de duur van het trainingstraject.
Vanaf 6 lessen/weken tot een heel schooljaar (circa 50 lessen) wanneer de volledige training wordt gevolgd.

De afsluiting van een Brug naar Werk module
Bij de afsluiting van iedere module bestaat de mogelijkheid een certificaat te behalen.

De afsluiting van de volledige Brug naar Werk training
Wanneer de deelnemer alle 6 (bij de C-training 7) de certificaten heeft behaald, kunnen het Brug naar Werk examen/eindtoets en eindgesprek worden aangevraagd.
Bij het succesvol afsluiten van het examen/eindtoets en eindgesprek ontvangt de deelnemer het Brug naar Werk diploma dat wordt afgegeven door het Centraal Coördinatie Punt Training Brug naar Werk.

Bent u ouder, familie, leerkracht of begeleider?
Neem dan gerust contact met ons op, wij informeren uw graag over de mogelijkheden voor uw zoon/dochter, familielid of leerling/cliënt. Tevens kunnen wij u adviseren over de dichtsbijzijnde erkende Brug naar Werk-trainingslocatie bij u in de buurt.

Bent u zorgaanbieder, school, jobcoachorganisatie, reïntegratie- of wsw bedrijf?
Dan is er de mogelijkheid om de training Brug naar Werk ook binnen uw organisatie aan te bieden.

Wenst u meer informatie of heeft u een andere vraag, klik dan hier om contact met ons op te nemen!

Wilt uw graag Brug naar Werk-trainer worden? Klik dan hier voor meer informatie.