Historie

Historie

Brug naar Werk is in 1997 ontstaan vanuit de behoefte om cliënten met een lichte verstandelijke beperking te begeleiden naar het reguliere arbeidsproces. René Heijmans, destijds werkzaam als begeleider binnen twee arbeidstrainingslocaties van zorgorganisatie SPZ, krijgt de opdracht om samen met een arbeidsconsulent en psychologe van de SPD (nu MEE) te onderzoeken welke knelpunten cliënten, ouders, begeleiders, jobcoaches en werkgevers tegenkomen voor, tijdens of na een plaatsing op een reguliere werkplek. De conclusie; er is behoefte aan een specifieke training voor cliënten. Deze training blijkt nergens aangeboden te worden. Daarom is René Heijmans samen met een arbeidsconsulent gestart om deze training te ontwikkelen. Het eerste werkboekje voor deelnemers verscheen in april 1997.

In 2001 fuseert SPZ met de grotere zorginstelling Daelzicht. Brug naar Werk krijgt een plek binnen Tracé, het onderdeel waar cliënten werden voorbereid op arbeid. Het blijkt een goede match. Door de diverse beroepskrachten die met de training aan de slag gaan binnen Daelzicht vindt er een versnelde doorontwikkeling plaats op basis van alle ervaringen en inzichten die zijn opgedaan.

Ook scholen en andere zorginstellingen in de regio’s Noord, Midden en Zuid Limburg, het gebied waar Daelzicht actief is, krijgen in steeds grotere mate interesse in de Training Brug naar Werk. In 2003 is de ZMLK Herman Broerenschool te Roermond de eerste externe organisatie die met de training aan de slag gaat. Snel volgen er meer organisaties binnen en buiten Limburg.

Brug naar Werk blijft inzetten op doorontwikkeling van de training. Daarbij blijkt dat het combineren van de interne expertise met de ervaringen en deskundigheid van de beroepskrachten binnen zorg, onderwijs en WSW een goede aanvulling te zijn. Deze intensieve samenwerking resulteert in het aanbrengen van twee niveaus: De A en B methode.
Vanuit de toenemende vraag van andere sectoren zoals: WSW, ZMOK (cluster 4) onderwijs en psychiatrie is er medio 2008 gestart met de ontwikkeling van een derde niveau: de C methode.
Deze C methode is vanaf oktober 2014 beschikbaar. 

In 2012 heeft René Heijmans Brug naar Werk overgenomen van zijn oude werkgever Daelzich en blijft de training verder doorontwikkelen.

Vanaf het 3e kwartaal van 2023 zijn er in Nederland ruim 715 gecertificeerde Brug naar Werk trainers aan de slag met de training.
Daarnaast is de methode Brug naar Werk in 2014 vertaald naar het Bengaals en wordt er op diversie locaties in Bangladesh gebruik gemaakt van de training Brug naar Werk, in Bangladesh genaamd 'My Way to Work'.

Vanaf september 2018 wordt de methode Brug naar Werk vertaald naar het Papiamentu, waardoor het materiaal ook beschikbaar komt voor de Caribische eilanden.
Fundashon Forma op Bonaire, die de eerstelijns coördinatie verzorgt van de training Brug naar Werk, zal de eerste locatie zijn, die vanaf het 1e kwartaal 2019, de methode praktisch gaat inzetten binnen hun school.
De training Brug naar Werk wordt in het Papiamentu 'Kaminda pa Trabou' genoemd.

Volop ontwikkelingen dus!
Houd het nieuws op de website in gaten!