Training Brug naar Werk & bureau INVRA

22-11-2012 - 16:45
Bureau INVRA
Bureau INVRA werkt 10 jaar binnen zorg en onderwijs met het instrument INVRA Arbeid.

Bureau INVRA werkt 10 jaar binnen zorg en onderwijs met het instrument INVRA Arbeid. Dit instrument meet competenties van een persoon voor een bepaalde arbeidsplaats (persoonsprofiel) en meet welke competenties op een bepaalde arbeidsplaats nodig zijn (werkplekprofiel). Wanneer deze niet overeenkomen kan de training Brug naar Werk zorgen voor een goede match. Training Brug naar Werk & INVRA werken samen aan een passende en verantwoorde Match.

Traject = Meten + Training + Meten = Match