Hoe word ik Brug naar Werk-trainer?

Wilt u Brug naar Werk-trainer worden?Om gecertificeerd Brug naar Werk trainer te worden en de training binnen uw eigen organisatie te kunnen verzorgen (en de materialen en diensten voor deelnemers te kunnen bestellen), is het noodzakelijk om eerst de Brug naar Werk trainerscursus te volgen.

Deze eendaagse cursus is speciaal ontwikkeld voor beroepskrachten die met de training aan de slag willen binnen hun eigen organisatie. De trainerscursus wordt verzorgd door het Centraal Coördinatie Punt Training Brug naar Werk. Na het volgen van de trainerscursus sluit u deze, binnen een maand na de cursusdag, af met een toets (casussen en vragen) en ontvangt u de trainerscode en een licentie ter ondertekening.

De Brug naar Werk trainerscode staat voor alle normeringsafspraken en copyrights die gelden binnen de training Brug naar Werk. De licentie geeft uw organisatie de Brug naar Werk erkenning. Wanneer de trainerscursus met een voldoende wordt afgesloten ontvangt u de trainerscertificering en wordt uw organisatie een erkende Brug naar Werk trainingslocatie. Vanaf dat moment kunt u alle materialen en diensten op alle niveaus bestellen.

Daar Brug naar Werk professionaliteit, kwaliteit en uniformiteit zeer hoog in het vaandel heeft staan, worden er eisen gesteld aan de aspirant Brug naar Werk trainer. Onderstaand enige informatie ten aanzien van de vooropleiding, werkervaring en enkele belangrijke competenties.


We krijgen regelmatig de vraag: Welke vooropleiding/werkervaring moet een aspirant BnW-trainer hebben?

Er zijn inderdaad een aantal eisen/voorwaarden t.a.v. vooropleiding en werkervaring waar een aspirant trainer aan moet voldoen voordat hij/zij opgeleid kan worden tot gecertificeerd Brug naar Werk-trainer. Hieronder geven we een overzicht van de minimale eisen.

Het is mogelijk dat uw opleiding en werksituatie niet in het overzicht staat, maar dat u van mening bent dat u toch in aanmerking komt om de trainerscursus te volgen. U kunt dan een verzoek indienen bij het Centraal Coördinatie Punt Training Brug naar Werk (CCP). Schets hierin uw werksituatie, opleiding(en) en motivatie, waarom u vindt dat u wel in aanmerking komt om de Brug naar Werk trainerscursus te volgen.

Voldoet u aan de onderstaande opleidingseisen?

 • of een afgeronde MBO niveau 4 opleiding in de zorg- of welzijnssector (bijv. MBO-IW, MBO-AW, MBO-AB, SPW, Verpleegkunde Z of B), bij voorkeur met enige ervaring in het verzorgen van cursussen/training aan doelgroepen waar Brug naar Werk voor ontwikkeld is;
 • of een afgeronde HBO opleiding in de zorg- of welzijnssector (bijv. HBO-IW, HBO-Pedagogiek, HBO-Psychologie, HBO-Orthopedagogiek, HBO-Maatschappelijk werk, HBO-Social Work, HBO-V), bij voorkeur met enige ervaring in het verzorgen van cursussen/training aan doelgroepen waar Brug naar Werk voor ontwikkeld is;
 • of Pabo en/of docentenbevoegdheid en/of specialisatie speciaal onderwijs;

Bent u daarnaast op het moment van inschrijving werkzaam in een van de volgende functies?

 • docent speciaal onderwijs (VSO/praktijkonderwijs);
 • onderwijsassistent speciaal onderwijs (VSO/praktijkonderwijs);
 • jobcoach (zorginstelling/wsw bedrijf/jobcoachorganisaties);
 • trajectbegeleider (zorginstelling/wsw bedrijf/jobcoachorganisaties);
 • werkbegeleider (zorginstelling/wsw bedrijf/jobcoachorganisaties);
 • groepsbegeleider (zorginstelling/wsw bedrijf/jobcoachorganisaties);
 • trainer (zorginstelling/wsw bedrijf/jobcoachorganisaties);
 • educatiemedewerker zorginstelling of WSW-bedrijf;

En passen de volgende competenties bij u? Stimulerend in arbeidstoeleiding, geduldig, realistisch, denkt in mogelijkheden, creatief, objectief kunnen denken en handelen, positief ingesteld.

Dan is het voor u mogelijk om zich in te schrijven voor de Brug naar Werk-trainerscursus. Voor meer informatie over de Brug naar Werk-trainerscursus, kunt u contact opnemen met het Centraal Coördinatie Punt Training Brug naar Werk (CCP). Zie de contactgegevens hiernaast.