Klachtenformulier

   Heeft u een klacht? Dan kunt u de klacht met een concrete omschrijving - schriftelijk
   (per e-mail)
- sturen naar het Centraal Coördinatie Punt training Brug naar Werk (CCP).
   René Heijmans, directeur van het CCP, zal binnen twee weken contact met u opnemen. 
   Wij zullen ons uiterste best doen om samen met u tot een oplossing te komen.
   
Wanneer uw klacht niet naar uw tevredenheid door het CCP wordt opgelost dan kunt u uw klacht, middels onderstaand klachten-
formulier, indienen bij de klachtencommissie.

Let op: de klachtencommissie kan uw klacht niet in behandeling nemen als er nog geen oplossing geboden is door het CCP training Brug naar Werk.


KLACHTENCOMMISSIE
Mocht uw klacht door het CCP niet naar tevredenheid zijn opgelost, start dan een officiële klachtenprocedure door het invullen en insturen van onderstaand klachtenformulier.
Uw klacht wordt dan behandeld door de klachtencommissie bestaande uit een voorzitter en twee leden:

Ralf Smitsmans (Voorzitter)  Susanne Lommerse (lid) Francy Op het Roodt (lid) 

De voorzitter en de leden van de klachtencommissie zijn professionals met jarenlange ervaring binnen leidinggevende en/of human research management en/of bemiddelende functies.


KLACHTENPROCEDURE
Nadat u het klachtenformulier heeft ingediend ontvangt u binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging van de commissie.
Vanaf dat moment zal uw klacht binnen vier weken door de klachtencommissie in behandeling worden genomen.
De commissie zal de van toepassing zijnde afspraken binnen de 'Licentie Materialen en Diensten', 'Trainerscode', 'Normeringsrichtlijnen bij toetsing en examinering' en de 'Leveringsvoorwaarden' meenemen in de klachtenafhandeling.     
De voorzitter zal u informeren over de voortgang en afhandeling van uw klacht. 
De gehele procedure kan tot maximaal tien weken* duren vanaf het moment van indienen van dit klachtenformulier. 
(* Tijdens vakantieperiodes kunnen de termijnen afwijken.)

Onderstaand klachtenformulier uitsluitend indienen als het contact met het CCP niet tot een oplossing heeft geleid en/of uw klacht niet naar uw tevredenheid werd opgelost.

Naam
Contact gegevens
Bericht
Beschrijf in ieder geval: Wat uw klacht is? Wat er door het CCP tot dusver gedaan is met uw klacht? Hoe volgens u de klacht opgelost dient te worden en waarom? LET OP: Wanneer u hierover nog geen contact heeft gehad met het CCP, dan kan de commissie uw klacht NIET in behandeling nemen. In dat geval heeft het insturen van dit klachtenformulier geen zin. U ontvangt in dat geval géén ontvangstbevestiging zoals bovenstaand omschreven onder 'procedure'.
CAPTCHA
Door deze vraag te beantwoorden bevestigd u dat u geen computer bent en wordt spam voorkomen.
Image CAPTCHA
Vul de karakters in van het plaatje.