Nieuws

03-02-2014 - 19:15
Groepsfoto
Op donderdag 30 januari 2014 vond de feestelijke diploma uitreiking plaats voor de deelnemers aan de Brug naar Werk A training bij Lunchcafé De Zoetelaar te Zoetermeer.

Hannah, Richard, Marnix, Jitse en Peter ontvingen uit handen van Martine Termeulen (Brug naar Werk trainer) hun welverdiende A diploma!
Een geweldige prestatie! Proficiat!!!

Van de deelnemers Peter en Marnix ontvingen wij een tekst met hun Brug naar Werk ervaringen het afgelopen jaar.
 
Peter: "Ik vond alles leuk van Brug naar werk. Ik heb heel vaak thuis geoefend, vooral kennismaken en luisteren. Ik heb geleerd dat ik altijd goedemorgen moet zeggen…… Het examen was heel spannend maar het is goed gegaan.
Ik ben nu ontspannen want ik heb mijn diploma gehaald.
Ik vind het wel jammer dat het nu afgelopen is."
 
Marnix: "Ik vond het erg leuk om te doen.
We hebben arbeidshouding gedaan dat vond ik het leukste hoofdstuk. Lichamelijke verzorging vond ik ook leuk.
Ik heb geleerd in welke volgorde je jezelf moet wassen.
De dvd vond ik heel leuk om te kijken en de rollenspelen ook. Van veiligheid weet ik ook nog veel, over de brandslangen enzo….
Ik was blij na het examen.. want ik heb het gehaald.
De diploma uitreiking was echt een feest!"

30-10-2013 - 21:00

Op een van de locaties van 's Heerenloo het “Westerhonk” te Monster is een nieuwe groep gestart met de training Brug naar Werk. De groep bestaat uit 5 vrouwen en alle volgen ze de A training.
Dat de groep allemaal hetzelfde trainingsniveau, de A training volgen, maakt het werken ook gemakkelijker.
De deelnemers komen zelfstandig op de fiets naar de trainingslocatie.

Een nieuwe groep, een nieuwe uitdagingen!
Nog steeds sta ik achter het concept van Brug naar Werk en ga ik er weer met nieuwe frisse energie tegen aan, met als doel ook deze deelnemers vaardigheden bij te leren.
Ik vind het ontzettend mooi om de deelnemers wekelijks te zien groeien in hun proces. De één een stapje sneller dan de andere, maar dat maakt niets uit.
Het uiteindelijke doel is dat de deelnemer stevig in zijn schoenen zal staan en zekerder van zich zelf kan worden.

Marjolein Voogt-Keijzer, gecertificeerd Brug naar Werk trainer.

27-06-2013 - 10:30
Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven (SSOE) publiceerde de volgende tekst in het jaarverslag:

"TRAINING SLAAT BRUG NAAR DAGELIJKS LEVEN, STAGE EN WERK!

Leraarondersteuner Arie Snelders van de Mgr. Bekkersschool (MBS) verzorgt als gecertificeerd trainer op dit moment aan zes leerlingen op het Arbeids Transitie Centrum (ATC) de training "Brug naar Werk" (BnW).

Vijf leerlingen zijn afkomstig van de MBS en één van de Mytylschool Eindhoven.
De training leert hen vaardigheden en biedt inzichten die nodig zijn voor het dagelijks leven, stage en toekomstig werk.
Uiteindelijk doel is de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt goed te laten verlopen.
Het aanbieden van deze training op het ATC heeft als toegevoegde waarde dat de leerlingen oefenen en leren omgaan met anderen, in een omgeving die afwijkt van de voor hen zo vertrouwde schoolomgeving.
De training is opgebouwd uit modules van ongeveer zes weken en aan het einde van iedere module is er een toets die het mogelijk maakt een certificaat te behalen. Wanneer een deelnemer alle zes modules heeft behaald en de circa 50 lessen heeft gevolgd, kunnen de Brug naar Werk eindtoets en het eindgesprek worden aangevraagd.
Bij het succesvol doorlopen hiervan, ontvangt de deelnemer het Brug naar Werk diploma dat wordt afgegeven door het Centraal Coördinatie Punt Training Brug naar Werk: www.trainingbrugnaarwerk.nl.

Sociale vaardigheden
Op dit moment zijn de leerlingen op het ATC bezig met de module 1 tot en met 3.
Deze behandelen de sociale vaardigheden: kennismaken, luisteren, iets vragen, iets bespreken, kritiek krijgen en kritiek geven.
Tijdens de lessen maakt Arie Snelders vaak gebruik van praktijkvoorbeelden, die komen uit de gesprekken over de verschillende
stages en/of (werk)ervaring van de leerlingen.
Arie Snelders: "Het is dikwijls mogelijk deze ervaringen te combineren met de theorie van de module.
Ook een vergelijking van de verschillende manieren van handelen bij een probleem, voorval of andere ervaring met daarbij het resultaat helpen de leerling om een volgende keer te kiezen voor de juiste oplossing."
"We oefenen de vaardigheden in de groep, en nemen het rollenspel op met de videocamera. Als deel van de training heeft Brug naar Werk ook een bordspel ontwikkeld met daarin vragen en opdrachten die betrekking hebben op de verschillende vaardigheden.
Naast de normale oefenlessen is er ook nog de toets-oefenles, hierbij krijgen de leerlingen tips en trucs om de theorietoets zo goed mogelijk te kunnen maken."

Huiswerk
Volgens Arie werkt de training echt voor de leerlingen: "Het eerst dat ze te maken hebben met huiswerk, meerdere stappen combineren en uitvoeren.
Het is ook niet moeilijk om de leerlingen te motiveren, omdat ze snel de resultaten van de inspanningen zien. De training Brug naar Werk stelt onze leerlingen in staat om een diploma te behalen, iets dat vaak niet als vanzelfsprekend voor hen is weg gelegd. Het behalen van een certificaat heeft een motiverende werking en vergroot hun gevoel van eigenwaarde enorm.
De zenuwen vooraf, maar vooral de lach na het behalen van een certificaat zegt meestal genoeg.
Ook de leerkrachten uit de verschillende klassen werken goed mee, en zien de groei van de geoefende vaardigheden. "Brug naar Werk" werkt voor onze leerlingen, ze "leren leren" en krijgen inzicht in eigen mogelijkheden."

Zie voor verder informatie over Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven:
http://www.ssoe.nl

Pagina's