Nieuws

01-07-2016 - 15:00
diploma uitreiking trainkng Brug naar Werk
Ook dit schooljaar hebben verschillende leerlingen van de Catharinaschool hun examen glansrijk afgesloten en hun felbegeerde diploma behaald.

De Catharinaschool te Heerlen verzorgd de training Brug naar Werk al ruim acht jaar met succes.
Zoals ook dit jaar...naast de Brug naar Werk lesgroepen die nog volop met de training bezig zijn, sloten enkele leerlingen hun trainingstraject af met 't Brug naar Werk examen.
Terecht dan ook al die lachende gezichten tijdens de diploma uitreiking.
Jullie hebben allen een prima eindgesprek (examen) gevoerd en het 't diploma dik verdiend!
Gefeliciteerd allemaal!!!

22-01-2016 - 18:00
De voorbereidingen naar de Brug naar Werk eindgesprekken kunnen beginnen.

Na het in ontvangst nemen van het 6e en laatste certificaat (module 6. 'sterke en zwakke eigenschappen') kunnen de leerlingen zich gaan voorbereiden op het Brug naar Werk eindgesprek.
Op weg naar het officiële Brug naar Werk diploma...

Klik op deze link om de uitreiking te bekijken.

18-11-2015 - 21:30
Ook bij het Startpunt te Monster wordt de training Brug naar Werk aangeboden.

Klik voor meer in formatie op deze link.

Pagina's