Over John Dauven

Sinds 1981 ben ik werkzaam op de Herman Broerenschool in Roermond. Deze school verzorgt speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen.
De Herman Broerenschool heeft een SO en een VSO afdeling. Vele jaren heb ik als leerkracht in het VSO gewerkt. Tegenwoordig ben ik adjunct-directeur en stagebegeleider.

In 2003 zijn we, als eerste onderwijsvoorziening in Nederland, gestart met het aanbieden van de Training Brug naar werk voor de toekomstige schoolverlaters binnen onze school. Sinds die tijd ben ik als ervaringsdeskundige betrokken bij de verdere ontwikkeling van het product Brug naar Werk door middel van het geven van adviezen waardoor er sprake is van een perfecte fijnafstemming voor onze doelgroep.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de training Brug naar Werk een onmisbare methodiek is in de voorbereiding op arbeid voor onze en vele andere leerlingen in het speciaal onderwijs.

John Dauven
John Dauven
Specialist training A en B