Over Lotte Hoefakker

Nadat ik in 2004 de opleiding pedagogiek heb afgerond aan de Fontys Hogeschool, ben ik aan de slag gegaan bij Daelzicht. Ik werkte bij het arbeidscentrum Tracé Zuid te Born. Later heb ik me verder ontwikkeld als gespecialiseerd thuisbegeleider. Hierbij heb ik kinderen begeleid met autisme.

Daarnaast heb ik me intensief bezig gehouden met de ontwikkeling van ondersteunende middelen en materialen ten behoeve van het begeleiden van kinderen met autisme en ter ondersteuning van opvoedkundige situaties. Door mijn interesse voor autisme en mijn behoefte aan verdere verdieping in dit vakgebied, twijfelde ik geen moment toen ik de functie van educatief medewerker bij Brug naar Werk las. Het was een mooie uitdaging voor mij.

Met veel enthousiasme ben ik vanaf 2009 als educatief medewerker en mede-ontwikkelaar betrokken bij de training Brug naar Werk. Ik ben blij dat ik na de privatisering mezelf kan blijven inzetten voor dit programma en mijn steentje kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling hiervan!

Lotte Hoefakker
Lotte Hoefakker
Mede-ontwikkelaar, trainer CCP en specialist training A, B en C